Kiekvienos įmonės veikloje privalo būti strategija. Ji nulemia pagrindines įmonės vertybes, siekiamus tikslus bei potencialą. Tam, kad jos būtų laikomasi yra reikalingas įmonės strateginis valdymas, kurį kuruoja vadovas, o į jo veiksmus įsitraukia absoliučiai visas personalas.

Pats strateginis įmonės valdymas yra ilgalaikių tikslų sukūrimas, siekimas bei vertinimas. Tiesa, tai turi būti daroma vertinant turimus arba prieinamus išteklius ir galimybes. Strateginio valdymo modelis turi būti pritaikytas ir netikėtiems aplinkos poveikiams, todėl jam turi būti būdingas tvarumas (angl. sustainability). Sistema turi veikti kaip laikrodis – visi krumpliaračiai privalo suktis, kitaip laikrodis sustos.

Kiekvienoje įmonėje strateginis valdymas skiriasi priklausomai nuo jos tipo bei vykdomos veiklos. Dažniausiai pasirenkamas optimaliausias valdymo būdas, bet kartais valdymo metodas gali būti neefektyvus, jeigu pvz. jis nekeistas nuo pat įkūrimo datos, o įmonė spėjo išaugti ar pakeisti vykdomos veiklos tipą.

Jokios strategijos neįmanoma įgyvendinti be aiškaus darbų pasiskirstymo. Vadovas turi sudėlioti planą ir paruošti savo darbuotojus plano vykdymui, o pastarieji turi atlikti jiems pavestas užduotis, kurios padeda siekti strateginių tikslų. Strateginiai sprendimai, kuriuos priima įmonės vadovai yra tiesiogiai susiję su esminiais verslo klausimais bei kasdiene įmonės veikla. Kiekvieno iš šių tikslų siekimas bei tikslai išspręsti kilusias problemas – pagrindinis kiekvienos veiklos varikliukas, stumiantis įmonę į pelną.

Strateginio valdymo dėka gerai paskirstomi darbai, nubrėžiami aiškūs veiklos planai, darbai nesimėto tarp departamentų ir nelieka tuščių „ertmių“, kuriomis niekas negali pasirūpinti. Tai yra labai svarbus veiklos komponentas, kuris atskiria progresyvų bei inovatyvų verslą nuo stagnuojančio ir galbūt net nuostolingo.

LinkedIn