Klientai visada geriau atsiliepia ir mieliau sugrįžta į viešbučius, kuriuose visas viešbučio rezervavimo, apgyvendimo procesas vyksta sklandžiai, kur visos viešbučio paslaugos yra suprantamai ir aiškiai pateikiamos. Visa tai naudinga ir viešbučiui, ir klientui, o tai padaryti padeda patikima informacinė CRM sistema. Kodėl viešbučiui naudinga investuoti į kokybiškas viešbučio valdymo ir CRM sistemas?

Pirmiausia, reikia atsakyti į daugeliui dažnai kylantį klausimą, kas yra CRM. CRM – tai klientų ir santykių su jais valdymas. Seniau CRM buvo suprantamas tik kaip informacijos apie klientus kaupimas ir apdorojimas, tačiau šiandien samprata išsiplėtė ir į CRM sistemą žiūrima plačiau. Šiandien klientų valdymas – tai visa su įmonės klientais susijusi veikla, apimanti įmonės rinkodarą, pardavimus, veiklos analizę ir planavimą, taip pat ir veiklą po paslaugos pardavimo. Kiekvienas viešbutis, norėdamas, kad klientai rinktųsi juos, o ne konkurentus, turi gerai pažinti savo klientus, turėti informacijos apie juos ir jų poreikius, užmegzti santykius su juos ir mokėti tai panaudoti.

Viešbučių valdymo sistema yra platesnis terminas, apimantis daugiau funkcijų. Į šią sistemą yra įtraukta ir CRM sistema, ir daugiau galimybių. Viešbučių valdymo sistema apima visas viešbučiui aktualias paslaugas – rezervaciją, maitinimą, teikiamas paslaugas (SPA ir pan.), renginių organizavimą, sistemų apjungimą. Į sistemą taip pat yra integruotas dokumentų valdymas, ūkio valdymas, personalo valdymas, finansų valdymas. Tai aktualu pačiam įmonės darbo organizavimui, ne tiesiogiai klientams.

Informacinė viešbučių valdymo sistema leidžia sutaupyti laiko, pinigų ir sumažina klaidų tikimybę. Taip pat padeda pritraukti daugiau viešbučio lankytojų, o tai aktualu visiems viešbučiams.

Taigi, visi sistemos privalumai yra tik teigiami ir atsiperkantys, todėl kiekvienam viešbučiui rekomenduojama investuoti į valdymo sistemą.

LinkedIn